Home
พัดลมไอน้ำ ไฮโดรแอร์ ยินดีต้อนรับ
เกี่ยวกับเรา

ไฮโดรแอร์ เป็นโรงงานผลิตและส่งออก พัดลม พัดลมไอน้ำ พัดลมไอหมอก พัดลมอีแวพ พัดลมไอเย็น แอร์คูลเลอร์ ที่ใช้สำหรับทำความเย็น

เพิ่มความชื้น กำจัดฝุ่นในอากาศ และตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศ

เราผลิต ติดตั้ง ให้เช่า พัดลมไอน้ำ พัดลมไอหมอก พัดลมไอน้ำตั้งพื้น พัดลมไอน้ำติดผนัง พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ พัดลมไอหมอกตั้งพื้น

พัดลมไอหมอกติดผนัง พัดลมไอหมอกเคลื่อนที่ ปั๊ม หัวพ่นหมอก

เราช่วยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย แนะนำพัดลมไอน้ำที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

 

 

ติดต่อ สนง.ขาย  โทร. 02-888-2995 ถึง 8

 

 

 

QR-Code Line:

 

QR-Code Line

 

 


 

 
พัดลมไอเย็น HydroAir ขนาด 26000 CMH

พัดลมไอเย็น HydroAir EVAP-260

พัดลมไอเย็น (แอร์คูลเลอร์) HydroAir แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น EVAP-260

ขนาดปริมาตรลม 26,000 CMH (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

ระยะส่งของแรงลมประมาณ 24 เมตร

 

พัดลมไอเย็น HydroAir EVAP-260 ขนาด 26000 CMH

 
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบปั๊มแรงดันสูง

 

พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบปั๊มแรงดันสูง (พัดลมไอหมอกแบบปั๊มแรงดันสูง) รุ่นโมบิ ขนาด 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว

 

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่-โมบิ

 

 

 
พัดลมไอเย็น HydroAir ขนาด 4000 CMH

พัดลมไอเย็น HydroAir EVAP-040

พัดลมไอเย็น (แอร์คูลเลอร์) HydroAir แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น EVAP-040

ขนาดปริมาตรลม 4,000 CMH (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

ระยะส่งของแรงลมประมาณ 5 เมตร

 

พัดลมไอเย็น HydroAir 4000 CMH

 
พัดลมไอเย็น HydroAir ขนาด 12000 CMH

พัดลมไอเย็น HydroAir EVAP-120

พัดลมไอเย็น (แอร์คูลเลอร์) HydroAir แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น EVAP-120

ขนาดปริมาตรลม 12,000 CMH (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

ระยะส่งของแรงลมประมาณ 16 เมตร

 

พัดลมไอเย็น HydroAir EVAP-120 ขนาด 12000 CMH

 
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบคอมแพค

 

พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบคอมแพค (พัดลมไอหมอกแบบคอมแพค) ขนาด 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว

 

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่-คอมแพค

 

 

 
พัดลมไอเย็น HydroAir ขนาด 9000 CMH

พัดลมไอเย็น HydroAir EVAP-090

พัดลมไอเย็น (แอร์คูลเลอร์) HydroAir แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น EVAP-090

ขนาดปริมาตรลม 9,000 CMH (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

ระยะส่งของแรงลมประมาณ 10 เมตร

 

พัดลมไอเย็น Hydroair EVAP-090 ขนาด 9000 CMH

 
พัดลมไอเย็น HydroAir ขนาด 18000 CMH

พัดลมไอเย็น HydroAir EVAP-180

พัดลมไอเย็น (แอร์คูลเลอร์) HydroAir แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น EVAP-180

ขนาดปริมาตรลม 18,000 CMH (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

ระยะส่งของแรงลมประมาณ 20 เมตร

 

พัดลมไอเย็น HydroAir ขนาด 18000 CMH