Home เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

 

 

ไฮโดรแอร์ เป็นโรงงานผลิตและส่งออก พัดลม พัดลมไอน้ำ พัดลมไอหมอก พัดลมอีแวพ พัดลมไอเย็น แอร์คูลเลอร์ ที่ใช้สำหรับทำความเย็น

เพิ่มความชื้น กำจัดฝุ่นในอากาศ และตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศ

 

เราผลิต ติดตั้ง ให้เช่า พัดลมไอน้ำ พัดลมไอหมอก พัดลมไอน้ำตั้งพื้น พัดลมไอน้ำติดผนัง พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ พัดลมไอหมอกตั้งพื้น

พัดลมไอหมอกติดผนัง พัดลมไอหมอกเคลื่อนที่ ปั๊ม หัวพ่นหมอก

 

เราช่วยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย แนะนำพัดลมไอน้ำที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า