Home พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่

 

พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ มีถังน้ำในตัว ไม่ต้องติดตั้ง แค่เติมน้ำและเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลย

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบคอมแพค

 

พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบคอมแพค (พัดลมไอหมอกแบบคอมแพค) ขนาด 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว

 

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่-คอมแพค

 

 

 
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบจานเหวี่ยงยูวี

 

พัดลมไอน้ำ (พัดลมไอหมอก) ชนิดเคลื่อนที่ แบบจานเหวี่ยง มี UV (ยูวี) ใช้จานหมุนสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เพื่อสร้างหมอก พร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ขนาด 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว

 

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่-จานเหวี่ยง-UV

 
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบปั๊มแรงดันสูง

 

พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบปั๊มแรงดันสูง (พัดลมไอหมอกแบบปั๊มแรงดันสูง) รุ่นโมบิ ขนาด 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว

 

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่-โมบิ

 

 

 
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบจานเหวี่ยง

 

พัดลมไอน้ำ (พัดลมไอหมอก) ชนิดเคลื่อนที่ แบบจานเหวี่ยง ใช้จานหมุนสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เพื่อสร้างหมอก ขนาด 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว

 

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่-จานเหวี่ยง