Home พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบจานเหวี่ยงยูวี
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่แบบจานเหวี่ยงยูวี

 

พัดลมไอน้ำ (พัดลมไอหมอก) ชนิดเคลื่อนที่ แบบจานเหวี่ยง มี UV (ยูวี) ใช้จานหมุนสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เพื่อสร้างหมอก พร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ขนาด 26 นิ้ว และ 30 นิ้ว

 

 พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่-จานเหวี่ยง-UV